doc. MUDr. Radek Mounajjed DDS., Ph.D., FAP

 • vedoucí lékař D.C.M klinika, s.r.o.
  jednatel D.C.M klinika, s.r.o.
  externí učitel University of Toronto
  učitel Univerzity Palackého v Olomouci
 • +420 602 220 988
  +420 495 515 517

 • V Kopečku 76/10
  500 03 Hradec Králové
  Česká republika

0+
realizovaných vzdělávacích kurzů
0
odborných a vědeckých publikací
0
citací dle databáze Scopus

Vzdělání

Postgraduální vzdělání

Únor 2004
Ph.D., (disertační práce na téma Implant overdenture in the mandible) LF, UK HK

Červen, 2000
Atestace II stupně

Červenec 1997
Atestace I stupně

Duben, 1994
Udělení titulu MUDr. na UK , po absolvování všech požadovaných zkoušek a statnic

Pregraduální vzdělání

1989 – 1994
Doctor of Dental Science, Dental School Damascus University, Damascus, Syria

1986 – 1989
Senior High School, Damascus, Syria

1983 – 1986
Junior High School, Damascus, Syria

Praxe a vědecké stáže

Praxe

2012 – současnost
Klinika zubního lékařství, Universita Palackého v Olomouci

2010 – současnost
založení HDVI (Hradecký Dentalní Vzělavací Institut)

2001- současnost
D.C.M klinika s.r.o , Hradec Králové

2002- 2009
Externí učitel na střední zdravotní škole Hradec Králové obor zubní technik

1995-2001
Stomatologická klinika, Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědecké stáže

2004/11 Mayo Clinic, Rochester, Minnessota, USA
Visiting clinician

2000/11 New Jersey Dental school, New Jersey, USA
Visiting clinician

1999/3 Mayo Clinic, Rochester, Minnessota,USA
Visiting clinician

1997/6 Flashing Hospital, New York, USA
Visiting clinician

Další kompetence

Jazyky

Český (mateřský )
Arabský (mateřský)
Anglický (A2)

Členství v organizacích

ČSK
www.dent.cz

International College of Prosthodontists ICP
www.icp-org.com

Fellow academy of prosthodontics (FAP) USA
www.academyofprosthodontics.org

Další

Školitel studentů doktorského studie (LF UP v Olomouci)

Soudní znalec v oboru protetická stomatologie

Zakladatel HDVI – Hradecký dentální vzdělávací institut
www.hdvi.cz

Zakladatel Dental Summitu, největšího dentálního kongresu v ČR
www.dentalsummit.cz

Publikační činnost

Knihy a původní práce

Mounajjed R., Šimůnek A., Zábrodský V., Jirkalová R.: Protetické zásady v dentální implatnologii. Dentální implantologie, Šimůnek a kol., Nukleus HK. 2001: 77-118.

Mounajjed R.: Protetická kapitola, Praktický rádce zubního lékaře, Verlag Dashöfer, 2005; kapitola 4.1.2, 4.1.3 (4.1 3.1 – 4.1.3.3), 4.1.4, 4.1.6, 4.3

Šimůnek A., Vokurková J., Kopecká D., Čelko M., Mounajjed R., Krulichová I., Škrabková Z.: Evaluation of Stability of Titanium and Hydroxyapatite-coated Osseoitegrated Dental Implants: Pilot Study. Clin. Oral Impl. Res, 2002, 13(1):75-79.

Krug J., Mounajjed R.: Two Ways of Immediate Rehabilitation of Edentulous Mandible with Dental Implants and Prostheses – Critical view on Branemark System Novum. Acta Medica 2003, 46(4):209 – 19.

Původní vědecké publikace in extenso v daném oboru uveřejněné v časopisech s IF

Mounajjed R, Strnad J, Cevallos Lecaro M. Two-stage Lateral Maxillary Sinus Lift using Autogenous Bone and β-Tricalcium Phosphate: Clinical and Histomorphometric Evaluation. Madridge J Dent Oral Surg. 2020; 5(1): 96-100. doi: 10.18689/mjdl-1000122

Azar, Basel & Hammal, Milad & Mounajjed, Radek. (2019). All-Ceramic Reconstructions. Česká stomatologie, ročník 118, 2018, 4, s. 90–9

Alammar, Asmaa & Heshmeh, Omar & Mounajjed, Radek & Goodson, Michaela & Hamadah, Omar. (2018). A comparison between modified and conventional surgical techniques for surgical lip repositioning in the management of the gummy smile. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. 30. 10.1111/jerd.12433.

Černý D., S. Eckert, Mounajjed R., Retrospective 9-Year Clinical Outcome Report on Adhesive Post-endodontic Treatment of Anterior Teeth Using Prefabricated Fiber Posts. Int J Prosthodont 2019;14-16.
IF 1.33

Mounajjed, R., Salinas, T. J., Ingr, T., & Azar, B. (2017). Effect of different resin luting cements on the marginal fit of lithium disilicate pressed crowns. J Prosthet Dent 2018;119:975-80)
IF: 2.095

Azar, B., S. Eckert, J. Kunkela, T. Ingr and R. Mounajjed (2018). The marginal fit of lithium disilicate crowns: Press vs. CAD/CAM. Braz. Oral Res. 2018;32:e001.
IF: 0.937

Mounajjed R., Layton D., Azar B.,: The marginal fit of e.Max Press and E.Max CAD lithium dislocate restorations: A critical review. Dental Material J (Aug. 2016) PMID: 27546857 DOI: 10.4012/dmj.2016-008
IF: 1.073

Al Amar A., Monajjed R., Goodson M., Hamadeh O.: A comparsion between modified and conventional surgical techniques for surgical lip repositioning in the management of gummy smile. J Esthet Restor Dent. 2018;1-9
IF: 1.53

Šimůnek A., Vokurková J., Kopecká D., Čelko M., Mounajjed R., Krulichová I., Škrabková Z.: Evaluation of stability of titanium and hydroxyapatite-coated osseoitegrated dental implants: a pilot study. Clin. Oral Impl. Res, 2002, 13(1):75-79.
IF: 1.503

Původní vědecké publikace in extenso v daném oboru uveřejněné v časopisech bez IF

Přibyl M., Žižka R., Mounajjed R.,: Alternativa konvenčního endodontického ošetření stálého zubu s dokončeným vývojem kořene. Jak úspěšně napravit neúspěch? (přiato do LKS dnem 12.11.2019 bude publikován v 1. čtvrtletí 2020.)

Mounajjed R., Přibyl M., : Alternativní postup při zhotovování celkové snímatelné náhrady. Čes. stomatol. Prakt. zubní lék. 2019;119(2):45-47

Azar B., Mammal M., Morzova Y., Mounajjed R., : The oral health behavior of Palacky university students. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0861. Volume 14, Issue 9 Ver. V (Sep. 2015), PP 26-32

Mounajjed R., Azar B., Špidlen M.,; E.Eckert S., :Predictability of CAD/CAM fabricated aluminum oxide core crowns and veneers. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSRJDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 13, Issue 12 Ver. I (Dec. 2014)

Azar B., Makhoul F., Yazigi S., Mounajjed R.,: Implants separated by less than 2mm in the posterior mandible., IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 13, Issue 10 Ver. I (Oct. 2014), PP 116-118

Krug, J., Mounajjed, R. (2003). Two ways of immediate rehabilitation of edentulous mandible with dental implants and prostheses–critical view on Branemark System Novum. Acta Medica (Hradec Kralove), 46(4), 205-212.

Mounajjed R., Šoukalová H., Azar B., Černý D., Hammal M.: Celokeramické náhrady. Praktické zubní lékařství (Přijato v tisku pod značkou RP 01018) 2018

Šimůnek A., Kopecká D., Mounajjed R.: Zkušenosti se systémem oseointegrovaných dentálních implantátů Impladent. Stomatológ (Martin). 1999, Roč. 9, č. 2, s. 4-6. ISSN: 1335-0005.

Šimůnek A., Kopecká D., Mounajjed R., Strnad Z.,: Clinical analysis of osseointegrated dental implants with regard to the surface finish of fixture. ACTA MEDICA (HRADEC KRÁLOVÉ) 2001, Vol. 44, No. 2

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Komplikace ve fixní protetice. Co mohlo vést k odštípnutí keramické fazety z metalokeramické korunky krátce po jejím nacementování? LKS, 2010, 20(10): 210–211

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Odevzdání fixní náhrady. Jaká může být příčina špatného dosazení korunky. LKS, 2010, 20(9):188-189

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. registrace mezičelistních vztahů. Byl přenos modelů do artikulátoru správný. LKS, 2010, 20(7–8): 160–161

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. registrace mezičelistních vztahů.Je tento způsob registrace mezičelistních vztahů správný. LKS, 2010, 20(6): 138–139

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Odevzdání fixní náhrady. Mohu tuto metalokeramickou korunku (obr. 1) přijmout z laboratoře? LKS, 2010, 20(5): 116–117

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Otiskování-Pomocný: Mohu tento otisk použít k výrobě modelu protiskusu? LKS, 2010, 20(4): 90–91

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. otisk:.Můžeme použít tento pracovní model (obr. 1) k výrobě fixní náhrady? LKS, 2010, 20(3): 64–65

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Otiskování:Proč vznikl defekt v tomto otisku? LKS, 2010, 20(2): 38–39

Mounajjed R., Sobotka M.: Chyby a tipy v protetické stomatologii. Otiskování: Smím tento otisk odeslat do laboratoře? LKS, 2010, 20(1): 20–21

Cevallos M., Mounajjed R., Černý D.: Náhrada jednoho zubu implantátem v esteticky významné oblasti kombinovaná s kostní augmentací. LKS 2011, roč. 21, č. 1, s. 7-15. ISSN: 1210-3381.

Přehledné/souborné vědecké práce uveřejněné v recenzovaných vědeckých časopisech bez IF

Mounajjed R., Šimůnek A., Kopecká D.: Principles of Prosthodontic Implantology: Prakt. zub. Lék., 2001, 49:13-20.

Šimůnek A., Mounajjed R., Kopecká D., Taha M.: IMPLADENT system, scientific dental mag. Syria, 1-2, 1999, no.35.

Monografie a kapitoly v monografiích

Mounajjed R., : Materiálová problematika suprakonstrukcí. Dentální Implantologie III, Šimůnek a kolektiv . Artilis 2017 : 213-221

Mounajjed R., Šimůnek A., Zábrodský V., Jirkalová R.: Protetické zásady v dentální implantologii. Dentální implantologie, Šimůnek a kol., Nukleus HK. 2001: 77-118.

Mounajjed R.: Protetická kapitola, Praktický rádce zubního lékaře, Verlag Dashőfer, nakladatelství, s.r.o. 2005; kapitoly 4.1.2, 4.1.3 (4.1 3.1 – 4.1.3.3), 4.1.4, 4.1.6, 4.3

Ostatní publikace

Mounajjed R., Macho J.: Rozsáhlý defekt chrupu a jeho rekonstrukce pomocí implantátů. Quintessenz, 2006, 9

Krug J., Mounajjed R., Kasabah S.: Nová koncepce rehabilitace bezzubé dolní čelisti pomocí imediátně zatížených implantátů (Brånemark System© Novum for Same-day Teeth). Quintessenz, 2002, 11:20-24.

Šimůnek A., Baše J., Kopecká D., Mounajjed R., Skalská H.: Single tooth restoration with IMPLADENT implant, Quintessenz, 1998,7:46-50.

Šimůnek A., Kopecká D., Mounajjed R.: Experience with osseoitegrated dental implants/Impladent/, Sovremennaja Stomatologia, 1999, 2(1):50-52.

Šimůnek A., Mounajjed R., Kulhánek L., Kopecká D., Dentální implantologie. VIII. Protetická fáze implantace. Progresdent, 1999, 1:28-30.

Krug J., Kasabah S., Mounajjed R., Cevallos M., Šimůnek A.:Lateralizace nervus alveolaris inferior v kombinaci s dentální implantací. Kazuistika. Quintessenz (Praha). 2002, Roč. 11, č. 2, s. 47-50. ISSN: 1210-017X.

Kunkela J, Mounajjed R. 1996. Dočasná eliminace dávivého reflexu. Quintessenz 5:58-59.

Šimůnek, A., Kopecká, D., Selke-Krulichová, I., Škrabková, Z., Mounajjed, R. (2001). Pětileté sledování dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 10(5), 20-25.

Publikovaná abstrakta v časopisech s IF

Miguel C. L., Strnad J., Mounajjed R.,: Two-stage maxillary sinus augmentation using autogenous bone and β-tricalcium phosphate: clinical and histomorphometric evaluation in humans: 399. Clinical Oral Implants Research. 24():195–196, OCT 2013 Issn Print: 0905-7161, IF: 3.123

Přednášky
a prezentace

Hostující přednášející na významných univerzitách

2015/2 Harvard, USA
Celodenni seminář Smart Preperation

2016/12 Mayo Clinic, Rochester, Minnessota, USA
Minimally Invasive Preparation and Fixed Prosthodontics

Prezentace na významných mezinárodních kongresech (Invited Speaker)

2019/2 68th ANNUAL SCIENTIFIC SESSION The American Academy of Fixed Prosthodontics, Chicago, USA
Minimal invasive preparation. What makes the difference?

2015/9 International College of Prosthodontists, Seoul, Korea
Marginal gap. What is reality and what is goal?

2010/5 CAD/CAM Academy of Prosthodontics annual meeting, New Mexico, USA
Core ceramics

2008/5 Academy of Prosthodontics annual meeting, Houston, USA
Surrogate outcomes.

2004/5, Academy of Prosthodontics annual meeting, Boston, USA
Prosthodontics in transforming economy

Další mezinárodní kongresy (Speaker)

2019/09 Dental summit Prague
Live preparace pod mikroskopem

2018/10 Dental summit Prague
Plánován protetické péče

2017/10 Dental summit Prague
Live Fixace mininvazivní korunky

2016/10 Dental summit Prague
Live prepare předního řezáku

2015/10 Dental summit Prague
Live zhotovení snímatelné náhrady

2014/10 Dental summit Prague
Live prepare na keramickou fasetu

2013/10 Dental summit Prague
Live prezentace chyby během preparace

2012/10 Dental summit Prague
Live prepare na minimálně invasivní korunku. 

2011/10 Dental summit prague

2010/3 Slovak dental society, Bratislava, Slovakia
Tips and triks in Prosthodontic

2010/3 Sand in Taufer, Italy
Esthetic rehabilitation implants versus teeth

2009/10 Prague International Dental Days
CAD /CAM concepts

2008/10 Prague International Dental Days
Precision in dentistry necessity or need

2008/9 IXth Congress of the Czech Orthodontic Society Špindleruv Mlýn Czech Republic
Prosthodontic and orthodontic treatment (dating and planning)

2008/6 Ist congress of the Czech Academy of aesthetic. Prague
Successful aesthetic reconstruction

2007/10 Prague International Dental Days
Aesthetic veneer

2007/2 IKCR and SA dental association meeting, Johanesberg Saouth Africa
Implant aesthetic management

2006/10 Prague International Dental Days, Prague, Czech Republic
Diagnostic Wax-Up

2006/4 IKCR, Sand in Taufer, Italy
Difficulties during inserting implants in aesthetic region

2005/11 CEIA (Central Europe Implant Academy), Krakow, Poland
Prosthodontic solution using Provide abutment

2005/10 Prague International Dental Days, Prague
Onlays

2005/06 Topolčany Dental Days, Topolčany, Slovakia
Metal free restoration

2005 ICP annual meeting , Crete, Greece
Transfer of provisional contours to definitive implant supported restoration: a technical report

2004/10 Prague International Dental Day
Full ceramic crown

2003/10 Prague International Dental Days, Prague, Czech republic
Loading of atypical implants (zygoma, Pterygoid)

2003/ 9 Syrian dental association, annual meeting. Damascus, Syria
CAD-CAM Technology in dentistry

2002/10 Prague International Dental Days, Prague, Czech republic
Prosthodontic reconstruction of frontal region in compromise situation

2001/3 Syrian dental association annual meeting, Damascus, Syria
Edentulous jaws treated by implants

2001 Annual meeting of European Prosthodontic association EPA, Prague, Czech Republic
Analysis before augmentation in severely atrophic edentulous maxilla (Mounajjed R., Krug S., Kasabah S.)

1999/10 Prague International Dental Days, Prague, Czech republic
Obturators

1999/9 First Arabic Periodontal ,Society Meeting, Damascus, Syria
Prosthodontic Implantology

1999/5 Work shop Damascus University Damascus, Syria
Complete defects and implants

1998/9 Sazamuv den Hradec Králové
Nové tvrdé patro

1997 ADEE, Annual Meeting, Utrecht, Netherlands
Talent exam, poster presentation (Mounajjed R., Dřízhal I.)

1996 ADEE, Annual Meeting, Sheffield, UK
Impressions, poster presentation (Mounajjed R., Dřízhal I.)

Tuzemské workshopy a semináře (Speaker)

2009/11 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part I

2009/4 Quintessenz continuing education program, full day seminar Prague
All ceramic systems

2008/11 Quintessenz continuing education full day seminar Prague
Can we be successful in prosthodontic reconstruction?

2008/6 Reg-Pharm seminar, Motol Prague
Procera, yes or no?

2008/5 IKCR annual meeting Hluboká Cz
What can the prosthodontist and surgeon change during implant therapy

2008/4 Quintessenz continuing education full day seminar Brno
ABC of frontal aesthetic

2008/3 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part III

2008/2 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part II

2007/11 continuing education in copartion with 3i Biomed, full day seminar Prague
Implantology Part I

2007/11 Czech Dental Chamber, Náchod
Precision in prosthodontic dentistry

2007/9 3i study club, Znojmo Cz
Overdentures

2007/6 Strauman Sśtudy club, Liberec Cz
Selected case reports

2007/5 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part III

2007/4 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part II

2007/4 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part III

2007/3 Quintessenz continuing education full day seminar Prague
Complete aesthetic reconstruction

2007/03 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Hradec Králové
Implantology Part II

2006/12 IKCR annual meeting Brno Cz
Ectodermal Dysplasia

2006/11 continuing education in cooperation with 3i Biomed, full day seminar Prague
Implantology Part I

2006/10 Biomed workshop, Prague
Setting the correct position of implants

2006/5 3i workshop. Prague
Dental Implants yes or no?

2005/12 Workshop in association with Reg-Pharm, Hradec Králové
How to use implants

2005/10 3i Workshop, Prague
Prosthodontic concept

2005/04 Quintessenz continuing education full day seminar, Prague
Reconstruction in frontal area

2005/04 Reg-Pharm annual dental meeting, Prague
Why to use implants

2005/03 IKČR Poprad, Slovakia
Selected case reports

2005/01 live work on patient transmitted from the office to meeting hall,  Hradec Králové
Natural aesthetic

From 2002 to 2003 8X full day workshop organised with Strauman

From 1996 to 2004 more than 35 workshops and seminars