Protetická stomatologie

V protetické stomatologii provádíme estetickou a funkční rekonstrukci chrupu. Umíme rekonstruovat tvar zubu, měnit jeho barvu nebo zuby nahrazovat. K rekonstrukci používáme laboratorně zhotovené inlaye, onlaye, fasety, korunky, můstky nebo snímatelné náhrady.

Protetická stomatologie

V protetické stomatologii provádíme estetickou a funkční rekonstrukci chrupu. Umíme rekonstruovat tvar zubu, měnit jeho barvu nebo zuby nahrazovat. K rekonstrukci používáme laboratorně zhotovené inlaye, onlaye, fasety, korunky, můstky nebo snímatelné náhrady.

Inlay, Onlay

Výrazem INLAY se označuje laboratorně zhotovená výplň, která nezasahuje do hrbolků zubu. Vyrábíme ji mimo ústa pacienta, kde se dá lépe vymodelovat tvar. Napreparovaný zub však musíme otisknou a inlay se zhotovit v laboratoři. Na rozdíl od přímo zhotovené výplně v ústech se pacient musí do naší ordinace dostavit ještě jednou na fixaci inlaye.

Výrazem ONLAY se označuje protetická práce, která na rozdíl od inlaye zasahuje také na hrbolky a někdy může nahrazovat celou žvýkací plošku zubu.

Inlaye a onlaye se podle zvoleného materiálu dělí na kovové, kompozitní, keramické.

Estetické fasety​

Fixní protetické výrobky, nahrazující pouze přední, viditelnou část zubu. Jsou pevně nalepeny na zbytek zubu pomocí kompozitních cementů. Estetickými fasetami můžeme měnit barvu, tvar a někdy i postavení zubu. Podle zvoleného materiálu dělíme fasety na keramické a kompozitní.

Výhodou estetických faset je to, že se zub nemusí tolik obrušovat jako u korunek. Úmyslně volíme minimálně invazivní preparaci, při které se sklovina pouze jemně zbrousí a neodstraňuje se celá. Tím jsme i šetrnější k vlastnímu zubu a možné komplikace snižujeme na minimum.

Fasety se ale nedají použít u všech pacientů. Nehodí se u pacientů trpících skřípáním zubů. Jsou nevhodné pro příliš krátké zuby nebo zuby s nedostatkem skloviny. Někdy bývá pro použití faset také překážkou přítomnost velkých výplní.

Korunky a můstky​

Fixní protetické výrobky nahrazující celou korunkovou část zubu nebo úplně chybějící zub (několik zubů). Před zhotovením korunek nebo můstků musíme zuby napreparovat/obrousit, abychom vytvořili místo pro budoucí korunku. Vše provádíme v lokální anestezii, takže pacient necítí žádnou bolest. Napreparovaný zub otiskneme a v laboratoři zhotovíme korunku nebo můstek, který poté v ordinaci nalepíme na napreparované zuby. Než se korunka nebo můstek v laboratoři zhotoví, tak napreparované zuby chráníme provizorní korunkou nebo můstkem, který zhotovíme okamžitě po preparaci. Pacient z ordinace neodchází s nabroušenými zuby.

Podle zvoleného materiálu dělíme korunky na celokovové, metalokeramické, celokeramické.

Korunky překrývají celý povrch zubu kolem dokola a tím jej chrání. Jsou napevno nelepeny na zub pomocí různých cementů. Pomocí korunek můžeme měnit tvar zubu, jeho barvu nebo jeho postavení. Korunky zhotovujeme na zuby, které byly poškozeny kazem, úrazem nebo jsou oslabeny a hrozí jejich poškození – fraktura. Korunkami zub zesilujeme a tím prodlužujeme jejich životnost. Korunky také zhotovujeme na zubní implantát, který je zaveden místo chybějícího zubu.

Můstky mají za úkol nahradit chybějící zub nebo několik zubů. Mezera po chybějícím zubu/zubech musí být obklopena zbylými zuby, které se obrousí/napreparují a slouží jako pilíře pro budoucí můstek. Na tyto pilíře se zhotoví korunka a místo chybějícího zubu se vymodeluje mezičlen, který vyplní mezeru a nahradí chybějící zub. Korunky a mezičleny jsou spojeny a tvoří jeden celek – můstek. Můstky zhotovujeme také na zubní implantáty.

Speciální můstek nesený implantáty a nahrazující všechny zuby v jedné čelisti se nazývá Branemarkův můstek. Je složený s kovové konstrukce, růžové pryskyřičné baze, do které jsou zasazeny továrně vyráběné pryskyřičné zuby. Můstek je napevno přišroubovaný k implantátům a je prakticky k nerozeznání od vlastních zubů.

Snímatelné zubní náhrady​

Jsou protetické výrobky, které se mohou vyjmout a opět vložit do úst. Zhotovují se v případech, kdy došlo ke ztrátě více nebo dokonce všech zubů.

Celkové zubní náhrady​

Se zhotovují v případech ztráty všech zubů. Jsou složeny z pryskyřičného těla růžové barvy, imitující vlastní dáseň a pryskyřičných zubů. V ústech drží na principu podtlaku. Retence celkových náhrad se dá zvýšit pomocí lepidel na protézy, které se dají koupit v lékárnách. Každá náhrada je vyráběna individuálně podle potřeb každého pacienta a je jen těžce odlišitelná od pravých zubů. Celkové náhrady se dají kombinovat i se zubními implantáty, potom mluvíme o hybridních náhradách. Zubní implantáty zde zvyšují retenci celkové náhrady. Hybridní náhrada se dá stejně jako celková náhrada vyjmou z úst.

Částečné zubní náhrady​

Se zhotovují v případech ztráty několika jednotlivých zubů nebo skupin zubů. Opět jsou složeny z pryskyřičného těla a pryskyřičných zubů. V ústech drží zachycené na zbývajících zubech pomocí spon nebo speciálních zásuvných spojů.

Obturátory​

Jsou speciální náhrady, které kromě chybějící zubů nahrazují i defekt po onkologickém onemocnění.