Endodoncie

Endodoncie je obor, který se zabývá zubní dření. Na DCM klinice se těmito zákroky specializovaně zabývají lékaři Daniel Černý a Petr Závodský, kteří dlouhodobě provádějí své výkony s využitím operačního mikroskopu.

Endodoncie

Endodoncie je obor, který se zabývá zubní dření. Na DCM klinice se těmito zákroky specializovaně zabývají lékaři Daniel Černý a Petr Závodský, kteří dlouhodobě provádějí své výkony s využitím operačního mikroskopu.

Pokud je zub ještě živý, ale zubní dřeň ohrožena kazem nebo úrazem, je naším cílem zub zachovat živý i nadále. Jeho biologická hodnota je tak vyšší a riziko komplikací menší. Zub je třeba ošetřit tak, abychom zubní dřeň ochránili a nahradili ztracené tkáně. Používáme pro tento případ nejčastěji kombinaci ošetření kompozitní pryskyřicí a následné ochránění zubu celokeramickou korunkou.

V posledních letech se spektrum možností ošetření živého zubu rozrostly o postupy s částečným odstraněním poškozené dřeně. Tyto zákroky (přímé překrytí dřeně, parciální pulpotomie) jsou náročnější na zkušenost operatéra a často vyžadují použití operačního mikroskopu. I tyto zákroky máme v našem portfoliu možností a máme s nimi již řadu zkušeností.

V případě, že je zub již nevrtaně poškozený, zubní dřeň nevitální nebo nezachranitelná, je třeba ošetření kořenových kanálků. Tento zákrok v minulosti obávaný pro svou bolestivost a nespolehlivost se stal díky moderním technologiím a spolehlivým anestetikům již standardní součástí naší péče. Úspěšnost prvotního ošetření kořenových kanálků dnes dosahuje až 98% a výkon provádíme zcela bezbolestně.

V případě, že kanálky již v minulosti ošetřené byly, ale ošetření vykazuje známky selhání, máme stále možnost zasáhnout novým ošetřením nebo chirurgickým zásahem. Komplexnost těchto výkonů je velká, ale i jejich dlouhodobá prognóza dosahuje více než 90%.

Důležitou součástí ošetření zubních kanálků je správná rekonstrukce poškozených tkání. Standardem naší péče je využití moderních adhezivních technologií a keramiky. Naši lékaři dr. Černý a dr. Mounajjed v tomto oboru provádějí klinický i laboratorní výzkum.

Všechny zásahy na živé dřeni nebo při ošetřování kořenových kanálků jsou prováděny v dokonalé izolaci speciálním těsnícím systémem zvaným kofferdam. Jeho užití je všemi odbornými společnostmi v endodoncii považováno za základní nástroj kvality práce. Jeho použití garantuje čistotu práce s nulovou či minimální kontaminací kavity, prevenci polknutí pracovních nástrojů a omezení dávivého reflexu pacienta. Pro pacienty s alergií na latex máme k dispozici i nelatexové verze.

Výplňová terapie

V případě menšího nebo středně rozsáhlého poškození zubu kazem nebo úrazem je třeba zajistit náhradu ztracených tkání, podporu zbylé struktury zubu a zabránění sekundárnímu poškození zubní dřeně pronikajícími bakteriemi. K tomuto účelu dříve sloužilo více druhů materiálů jako amalgám, zlato, kompozitní pryskyřice a různé druhy cementů. Dnes se pro trvalé řešení takových defektů takřka výhradně užívá různých druhů kompozitních pryskyřic, které při správné aplikace nejen vyřeší esteticky defekt tkání, ale dokonale utěsní kavitu, aby nedostaly pronikající bakterie mnoho šancí, podpoří zbylé tkáně zubu a umožní jeho plnou funkci na řadu let. Kritickým bodem je preciznost zpracování, protože sebelepší materiál se sám nevpraví do kavity.

Pro správnou náhradu z kompozitní pryskyřice musí být použit adhezivní systém, který zajistí dokonalou těsnost, menší citlivost po výkonu a dlouhodobou životnost.

V duchu trendu ochrany zdraví se i do výplňových materiálů dostala novinky – materiál neobsahující škodlivé bisfenoly.

Téměř všechny výkony jsou prováděny v dokonalé izolaci speciálním těsnícím systémem zvaným kofferdam. Jeho užití je všemi odbornými společnostmi považováno za základní nástroj kvality práce. Jeho použití garantuje čistotu práce s nulovou či minimální kontaminací kavity, prevenci polknutí pracovních nástrojů a omezení dávivého reflexu pacienta. Pro pacienty s alergií na latex máme k dispozici i nelatexové verze.