Analgosedace

Jedná se o farmakologicky navozený stav, kdy jsou většinově odstraněny pocity strachu, vnímání bolesti. Tento stav lze navodit pomocí farmak, které se používají běžně v anesteziologii nebo intenzivní medicíně.

Analgosedace

Jedná se o farmakologicky navozený stav, kdy jsou většinově odstraněny pocity strachu, vnímání bolesti. Tento stav lze navodit pomocí farmak, které se používají běžně v anesteziologii nebo intenzivní medicíně.

Analgosedace je odborná péče poskytovaná lékařem, specialistou v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Bezpečnost analgosedace je vysoká, výskyt závažných komplikací je velmi nízký a budete o nich informováni v rámci předanestetického vyšetření. Naše pracoviště je vybaveno v souladu se všemi předpisy, národními a mezinárodními standardy, které definují podmínky pro poskytování bezpečné péče v souladu se stávajícím stupněm odborného poznání.