doc. MUDr. Radek Mounajjed DDS., Ph.D., FAP

vedoucí lékař, jednatel

Radek Mounajjed je vedoucí lékař a odborný garant D.C.M. kliniky a vyhlášený specialista v oboru protetiky. Řadí se mezi přední specialisty na protetickou implantologii v ČR a pracuje také jako certifikovaný soudní znalec. Jedná se o prvního českého stomatologa, který přednášel na Harvardově univerzitě a Mayo klinice v USA.

CV a publikační činnost

Mgr. Jitka Mounajjedová

jednatel

MUDr. Daniel Černý  Ph.D.

zástupce vedoucího lékaře

Martina Slaninová

vrchní sestra

MUDr. Marek Sobotka

protetická stomatologie

MUDr. Petr Závodský Ph.D.

záchovná stomatologie / endodoncie

MUDr. Miguel Cevallos  Ph.D.

stomatochirurgie / implantologie / parodontologie

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

anesteziologie

MUDr. David Pellar, Ph.D.

ortopedie

Zuzana Majuková, DIS

vedoucí dentální hygieny

Daniela Čejpová

asistent stomatologické laboratoře

Alena Kohoutková, DIS.

dentální hygienistka

Jana Havlová, DIS.

dentální hygienistka

Kristýna Kotlantová DIS.

dentální hygienistka

Martina Slaninová

vrchní sestra

Dagmar Zelendová

zdravotní sestra

Hana Müllerová

zdravotní sestra

Kateřina Pavlíková

zdravotní sestra

Simona Holá

zdravotní sestra

Iva Lamlová

zdravotní sestra

Jana Vejrová

zdravotní sestra

Simona Lévaiová

instrumentářka

Gabriela Chlupáčková

instrumentářka

Zdeňka Nyklová

instrumentářka

Irena Bolehovská

office manager

Alena Horáková

účetní

Andrea Pleskotová

recepce

Radka Jirmanová

asistentka HDVI