Implantologie

Zuby jsou vedle důležité funkce žvýkání a artikulace rozhodujícím elementem harmonického výrazu obličeje. Jsou předpokladem pro bezchybnou výslovnost a estetiku. Stav chrupu je vizitkou, podle které je nositel hodnocen okolím.

Implantologie

Zuby jsou vedle důležité funkce žvýkání a artikulace rozhodujícím elementem harmonického výrazu obličeje. Jsou předpokladem pro bezchybnou výslovnost a estetiku. Stav chrupu je vizitkou, podle které je nositel hodnocen okolím.

Během života dochází ke ztrátě zubů z mnoha důvodů (následek zubního kazu, paradontózy, či úrazu). Přejeme si samozřejmé co nejvěrnější a nejpřirozenější náhradu zubu. Chybějící vlastní zuby jsou často nahrazovány umělými korunkami, můstky nebo snímatelnými protézami. U některých z těchto forem ošetření je zapotřebí obětovat vedlejší zdravé zuby, které se obrousí. Na druhé straně pod špatně sedící zubní protézou dochází ke ztrátě kosti čelisti (resorpci) a navíc u mnoha pacientů způsobuje snímatelná protéza ztrátu sebedůvěry. Zubní implantáty jsou plnohodnotnou náhradou.

Zubní implantát

Zubní implantát má většinou tvar šroubu a je zaveden zcela nebo z větší části do kostní čelisti. Je vyroben z čistého technického titanu a na svém povrchu je mechanicky a chemicky upraven tak, aby byl co nejlépe přijat kostí a byl v ní trvale pevně upevněn. Titanový materiál je přijímán lidským organismem bez komplikací, dosud nebyly ani zaznamenány alergické reakce. Pevné zakotvení implantátu v kosti je stejně důležité jako zdravé přihojení dásně kolem krčku implantátu. Po uplynutí vhojovací fáze implantátu (od šesti do dvanácti týdnů) je možné na implantát našroubovat pilíř a poté i korunku.

Základními předpoklady pro implantaci jsou bezchybná ústní hygiena a absence závažných chorob (zhoubné onemocnění v dutině ústní a těžký diabetes mellitus). Před vlastní implantací je nezbytné ošetřit vlastní zuby a onemocnění dásní a parodontu. Obecnými garanty dlouhodobě úspěšné implantace jsou perfektní ústní hygiena a pravidelné návštěvy lékaře ke kontrole implantátu.

Dentální implantáty jsou koncipovány jako dlouhodobé řešení při ztrátě jednoho nebo více zubů a je nutné jim věnovat stejnou péči jako zubům přirozeným. Zubní implantáty je nutné čistit kartáčkem, mezizubním kartáčkem a také flosováním (zubní nit).

Výhody zubního implantátu

S postupem věku dochází k situacím, že člověk přichází o jeden či více zubů. Někteří se s tímto faktem lehce vyrovnají a žijí tak mnoho let, avšak mnozí z nás se s tím nedokážou vyrovnat z mnoha důvodů společenských či osobních.

V dnešní době je však možné nehradit stávající chrup zuby umělými, které vypadají a jsou stejně funkční jako zuby přírodní. Pokroky v dentální vědě umožňují zubním lékařům nabídnout svým pacientům zubní náhrady ukotvené napevno v čelisti a tím pomoci navrátit klientům důvěru, sebejistotu, osobní image a hlavně bezstarostný úsměv. Pokud vám chybí jeden či více zubů, možná pociťujete ztrátu i něčeho dalšího. Možná vám schází přirozený úsměv, možná potřebujete sebedůvěru, když hovoříte na veřejnosti. Možná vám pouze vadí fakt, že si při jídle nepochutnáte? Přiznejme si však, že zuby jsou neoddělitelnou součástí harmonického výrazu obličeje a s tím spojeným osobním šarmem, mimikou a dokonalým úsměvem.

Zubní implantáty plnohodnotně nahrazují ztracené zuby. Vytváří tak stabilní základ na místě přirozeného kořene a tvoří základ pro upevnění korunky. Implantát je nejelegantnější způsob náhrady jednoho zubu, ale tvoří také jisté ukotvení pro snímatelné protézy. Základními předpoklady pro implantaci je dostatečně kvalitní kost a dobrá ústní hygiena. Před vlastní implantací dojde k odsanování celého chrupu a k vyléčení možných onemocnění sliznice a dásní.

Při nedostatku kosti v dutině ústní je třeba ji nahradit přírodním nebo umělým kostním štěpem. Pokud chybí malá části kosti, lze implantát, který není zakrytý dostatečnou vrstvou kosti, překrýt kostní tkání odebranou z okolí nebo augmentačním materiálem. Je-li defekt rozsáhlý, je nezbytné v první fázi zrekonstruovat chybějící kost. Pro tento účel někdy je nutno přenést kostní blok jako tzv. štěp a implantovat po 4 až 5 měsících ve druhé fázi. Tento zákrok se provádí v analgosedaci za asistence zkušeného anesteziologa.

Dentální implantáty pomáhají předcházet nebo zpomalovat resorpci kosti a zdravotně uchovávají přirozenou fyziognomii obličejových partií.

Vlastnosti implantátu oproti ostatním řešením

 • lepší vzhled

 • šetrnost k okolním zubům

 • lepší artikulace

 • jím co chci

 • směji se a nestydím se

 • dlouhodobé řešení

 • dobrá investice do vlastního zdraví

 • znovu získaná sebedůvěra

 • návrat k plnohodnotnému životu

Základní typy řešení pomocí zubních implantátů

 • náhrada jednoho zubu

 • náhrada několika zubů

 • náhrada celé horní / dolní čelisti

Ošetření krok za krokem

 • vyšetření a stanovení léčebného plánu (včetně finanční rozvahy)

 • zavedení zubních implantátů

 • čas pro vhojení

 • protetická fáze

Alternativy ošetření

Dvoufázový chirurgický postup

Vyšetření – zavedení implantátů – druhá chirurgická fáze abutmenty – protetická fáze – finální korunka – pravidelné kontroly

Jednofázový chirurgický postup

Vyšetření a stanovení léčby – zavedení implantátů – protetická fáze – finální korunka, instrukce zubní hygieny – pravidelné kontroly

Implantace a protetická fáze za jeden den

Vyšetření a stanovení léčby – zavedení implantátů a ihned zhotovíme provizorní protetickou náhradu – definitivní protetická náhrada – finální kontrola – pravidelné kontroly

Chrup za jeden den

Můžeme být právem pyšní, že jsme dosáhli celorepublikového primátu v oblasti stomatologie. Jedná se o zcela jedinečnou světovou technologii tvorby pevných zubů pomocí zubních implantátů v dolní bezzubé čelisti. Hlavní prioritou tohoto postupu je rekordně krátká doba potřebná k vytvoření nového chrupu. Jde o jediný den, kdy komfort pacienta může být zajištěn uspáním po celou dobu výkonu. Do nedávna bylo zapotřebí pro dosažení stejného cíle absolvovat mnoho návštěv v průběhu týdnů až měsíců.