Proč zvolit nás?
Naše stomatologická klinika nabízí pacientům z města Hradec Králové, okolí i celé České republiky prvotřídní služby v oblasti stomatologické péče. Stomatologická klinika disponuje nejmodernější přístrojovou technikou a je tvořena týmem špičkových odborníků. Najdete u nás experty na zubní implantáty, keramické fasety a veškeré zubní náhrady, ale také specialisty v oblasti ortodoncie a parodontologie. Našim pacientům poskytujeme komplexní služby a nabízíme doplňkové úkony jako je dentální hygiena, endodoncie, stomatochirurgie a další.

MUDr. Daniel Černý - publikační činnost

Odborné přednášky

 1. Černý, D: In the Heart of Europe, UBC, Vancouver, Kanada, 21/09/1999
 2. Černý, D.: Zkušenosti s part-time teachers, Oblastní sněm ČSK, LF UK HK, 30/11/1999
 3. Černý, D.: Virtuální výuka stomatologie v současnosti, 4. Sazamův den, LF UK HK, 30/09/2000
 4. Černý, D., Bednář, P., Ságlová, S.: Bitewingový snímek - móda nebo nezbytnost?, Pražské dentální dny, ND na Vinohradech, Praha, 06/10/2000
 5. Černý, D.: Bitewingový snímek, Pedostomatologie 2, vyžádaná přednáška pro kurz ČSK, Praha, 28/10/2000
 6. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie - teoretický kurz, FN HK, 13/05/2000
 7. Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie - praktický kurz, FN HK, 23/09/2000
 8. Bednář, P, Černý, D.: Endodoncie - teoretický kurz, FN HK, 21/10/2000
 9. Ságlová, S., Černý, D.: Endodoncie - praktický kurz, FN HK, 04/11/2000
 10. Černý, D., Bednář, P.: Endodoncie - praktický kurz, FN HK, 11/11/2000
 11. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu - praktický kurz, FN HK, 03/03/2001
 12. Černý, D.: Endodoncie - praktický kurz, FN HK, 17/03/2001
 13. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu - praktický kurz, FN HK, 13/10/2001
 14. Bednář, P., Černý, D., Hubková, V., Šustová, Z.: Pedostomatologie - téma 2, Praha, 19/01/2002
 15. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu - praktický kurz, ČSK Olomouc, 02/02/2002
 16. Černý, D., Bednář, P.: Víkend se zubním kartáčkem - praktický kurz, ČSK Olomouc, 31/08-01/09/2002
 17. Černý, D.: Diagnostika zubního kazu - praktický kurz, ČSK Olomouc, 14/09/2002
 18. Černý, D.: Amalgám - teoretický kurz, ČSK Olomouc, 15/09/2002
 19. Černý D.: Bitewingový snímek - přednáška - Dentálny týždeň, Tatranská Lomnica, Slovensko 25/10/2002
 20. Černý, D.: Procedurální nehody a komplikace v endodoncii, Sazamův den 2002, HK, 16/11/2002
 21. Černý, D.: Endodoncie - praktický kurz, ČSK Olomouc, 17/11/2002
 22. Černý, D.: Endodoncie - teoretický kurz, FN HK, 22/02/2003
 23. Černý, D.: Amalgám - teoretický kurz, FN HK, 23/02/2003
 24. Černý, D.: BTW - teoretický kurz, FN HK, 23/03/2003
 25. Černý, D.: Nástrojové vybavení v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 11/04/2003
 26. Černý, D.: Procedurální nehody v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 12/04/2003
 27. Černý, D.: RTG v endodoncii, VS ČSK, Olomouc, 13/04/2003
 28. Černý, D.: BTW - teoretický kurz, ČSK Olomouc, 13/09/2003
 29. Černý, D.: BTW - teoretický kurz, FN HK, 20/09/2003
 30. Černý, D.: Amalgám - teoretický kurz, FN HK, 21/09/2003
 31. Černý, D.: Nekróza mezizubní papily, kazuistika, Pražské dentální dny 2003, 22/10/2003
 32. Černý, D., Bednář, P.: Endodoncie v přímém přenosu, Hradec Králové, 12/06/2004
 33. Černý, D.: Intraorálne snímkovanie, Bite-wing, digitálne techniky v rentgenologii, panoramatické snímkovanie, Piešťany, Slovensko, 19/06/2004
 34. Černý, D, Bednář, P.: Ústní hygiena z pohledu sestry, Olomouc, 05/11/2004
 35. Černý, D., Bednář, P.: RTG vyšetření v zubní ordinaci, chyby. Diagnostika zubního kazu - Bite - Wingový snímek, Olomouc, 13/11/2004
 36. Černý, D.: RVG - pro a proti (klinicko ekonomický pohled), Interdental Bratislava, 13/05/2005
 37. Černý, D.: Amalgam in 2005, 52nd Congress of IADS, Praha, 12/08/2005
 38. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P.: Ověření validity měření laserového fluorescenčního přístroje Diagnodent v experimentální studii, PDD 2005, Praha, 15/10/2005
 39. Černý, D., Bednář, P., Závodský, P.: Individuální ústní hygiena, seminář Stomatologické kliniky FN HK, 22/03/2006
 40. Černý, D.: Skloionomerní cementy, seminář Stomatologické kliniky FN HK, 19/04/2006
 41. Černý, D.: Fáze práce dentální hygienistky, Indent, Mezinárodní dentální veletr a konference, Ostrava, 12/05/2006
 42. Černý, D.: 1. molár s rozsáhlou destrukcí - záchrana nebo extrakce?, 2. Trenčiansky stomatologický kongres, Trenčín, Slovensko, 13/05/2006
 43. Černý, D.: Konzervační rekonstrukce zubu - indikace jednotlivých postupů, Interdental 2006, Bratislava, Slovensko, 18/05/2006
 44. Černý, D.: Volba terapeutického postupu, XI. Stomatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 24/09/2006
 45. Černý, D., Bednář, P., Závodský, P.: Časová náročnost jednotlivých fází endodontického ošetření, Pražské dentální dny 2006, Praha, 13/10/2006
 46. Černý, D., Bednář, P., Mounajjed, R.: Kritéria volby výplňové terapie, Pražské dentální dny 2006, Praha, 14/10/2006
 47. Černý, D.: Cyklus přednášek ze záchovné stomatologie, Piešťany, 15-18/11/2006
 48. Černý, D.: Indikace výplňových materiálů - volba optimálního řešení z pohledu pacienta i lékaře, Piešťany, 16-17/03/2007
 49. Černý, D.: Racionální ústní hygiena aneb jak se neztratit, Dental Tribune Institute, Praha, 20/04/2007
 50. Černý, D.: Indikace výplňových materiálů, Olomouc, 27/04/2007
 51. Černý, D.: Indikace přímých a nepřímých rekonstrukcí zubů, 37. Topolčanské stomatologické dny, Topolčany, Slovensko, 09/06/2007
 52. Černý, D.: Dentální hygiena - technika, metodika, motivace, Dental Tribune Institute, Olomouc, 22/06/2007
 53. Černý, D.: Výplňová terapie a endodoncie - pečlivé řemeslo, RKZL Topolčany, Madeira, Portugalsko, 19-26/08/2007

Publikace

Kapitoly v knihách

 1. 1.Dental Education in Europe - Towards convergence, kapitola "Restorative dentistry", TNP funded by EU, Dental Press Kft., Budepest 2001. ISBN 963-005305-5
 2. Vybrané kapitoly z dentoalveolární chirurgie, kapitola "Interproximální projekce", Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0582-1, 5 stran.
 3. Praktický rádce zubního lékaře, kapitola "Preventivní stomatologie", Verlag Dashofer, Praha 2006, ISBN 80-86229-98-X, 29 stran.
 4. Praktický rádce zubního lékaře, kapitola "Konzervační stomatologie", Verlag Dashofer, Praha 2005-2007, ISBN 80-86229-98-X, 203 stran.

Poster

 1. Hubková, V., Černý, D., Mareš, J.: Decreasing the distance between Eastern and Western dental programmes, ADEE annual meeting, Stockholm, Švédsko, 07/09/2000

Původní práce

 1. Ságlová, S., Bednář, P., Černý, D.: Resekce kořenového hrotu není řešením nekvalitní endodoncie, Quintessenz, 5, IX, 10/2000, s.20-23
 2. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: "Rezistenční hledisko při zhorovení trepanačního otvoru" LKS, č.2, 2001, 12-14
 3. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P.: "Zcestná preparace v endodoncii", Prakt. zub. Lék., 2003,51,2,50-59
 4. Ságlová, S., Bednář, P., Černý, D.: "Aproximální kaz a jeho výskytu 18letých středoškoláků" Prakt.zub.Lék., 2003,51,5,154-163
 5. Ságlová,S., Bednář, P., Černý, D.: Kauzální terapie chronické periodontitidy. Prakt. zub. Lék., 2003, 51(3):87-98
 6. Závodský, P., Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: "Umíme pečovat o vlastní chrup? Výsledky šetření v otázkách ústní hygieny u středoškolské populace", Prakt.zub.Lék., 53, 2005, 1, 3-6
 7. Ságlová, S., Černý, D., Bednář, P., Závodský P.: "Ověření validity měření zubního kazu laserovým fluorescenčním přístrojem KaVo Diagnodent", Prakt.zub.Lék., roč.53,2005,42-48
 8. Závodský P., Bednář, P., Černý, D., Ságlová, S.: Přesnost elektronického stanovení pracovní délky apexlokátorem RayPex 4, Prakt. zub. lék., roč. 53, 2005, 4, 68-72
 9. Bednář, P., Ságlová, S., Černý,D., Závodský, P., Zmátlová, O., Pršalová P., Hadravová, M.,: "Vliv morfologie aproximální plochy zubu na vytvoření převislé výplně II. třídy", Prak.zub.Lék, roč.54, 2006, č.1, 23-27
 10. Černý, D.: Fotografická dokumentace v klinické zubní praxi. Progresdent, roč. 13, 2007, č.6, s.16-20.
 11. Zallmannová H., Černý, D.: Předoperační snímek - proč nejít do práce naslepo, MIR LKS, č.1, 2011, s.
 12. Černý, D., Zallmannová, H.: Akutní pulpitis - co to bolí, MIR, LKS, č.2, 2011, s.

Souborné referáty

 1. Černý, D., Bednář, P.,Ságlová, S.: Bite-wing - souhrnný referát I., LKS, 2004, 14(2): 9-13
 2. Černý, D., Bednář, P., Ságlová, S.: Bite-wing - souhrnný referát II., LKS, 2004, 14(3): 10-13

Kazuistiky

 1. Černý, D., Slezák, R.: Léčba bolavých ústních koutků?, LKS 9, 1999, č.4, s.10-13
 2. Slezák, R., Černý, D.: Lichenoidní změny ústní sliznice jako reakce na amalgámovou výplň, LKS 10, 2000, č.1, s.14-16
 3. Bednář, P., Černý, D., Ságlová, S.: "Nekróza tkání po rekonstrukci zubu - komplikace intraligamentární anestézie?" Prakt. Zub. Lék., 2001, roč. 49, 21-24
 4. Bednář P., Ságlová S., Černý D.: "Rezistenční hledisko při zhorovení trepanačního otvoru" LKS, č.2, 2001, 12-14
 5. Bednář, P., Ságlová, S., Černý, D.: Chronická, akutně exacerbovaná periodontitis na pilířích rozsáhlé protetické práce. Možnosti terapie - chirurgický nebo konzervativní přístup? Kazuistika, Prakt. zub. Lék., 2002, 50,č.2,35-42
 6. Černý, D.: Ošetření frakturovaných řezáků pomocí zachovaných úlomků zubů. LKS, č.11, 2010, s.222-227

Jiné

 1. Černý, D.: Návštěva na Univerzitě Britské Kolumbie, SCAN 10, 2000, č.1, s.15
 2. Oliver R, Paganelli C, Cerny D, Gravert C, Klinge B, Kordass B, Johnson L, O'Keefe J, Onisei D, Podestá MT, Schleyer T, Spallek H.: 4.3 Towards a global superstore of quality-assured modularized learning programmes. Eur J Dent Educ. 2002;6 Suppl 3:147-51.
 3. Černý, D.: Říjen – měsíc zdravých zubů, Dental Tribune CZ&SK Edition, 2006, č.5, s.2
 4. Černý, D.: Endodontické ošetření, Lékařské listy, ZN, 2010, č.22, s.26

Granty

 1. Černý, D., Bednář, P.: Zkvalitnění výuky ve fantomové laboratoři, FRVŠ, S3, 2949/2003
 2. Černý, D.: Inovace praktické výuky ve stomatologické fantomové laboratoři, FRVŠ, F3-a, 993/2004