Proč zvolit nás?
Naše stomatologická klinika nabízí pacientům z města Hradec Králové, okolí i celé České republiky prvotřídní služby v oblasti stomatologické péče. Stomatologická klinika disponuje nejmodernější přístrojovou technikou a je tvořena týmem špičkových odborníků. Najdete u nás experty na zubní implantáty, keramické fasety a veškeré zubní náhrady, ale také specialisty v oblasti ortodoncie a parodontologie. Našim pacientům poskytujeme komplexní služby a nabízíme doplňkové úkony jako je dentální hygiena, endodoncie, stomatochirurgie a další.

Korunky a můstky

Korunky a můstky jsou fixní protetické výrobky nahrazující části přirozeného zubu nebo i chybějící chrup (zubní implantáty). Výsledný výrobek musí navrátit přirozenou funkci zubu. Využívají se zejména při rozsáhlé destrukci, úpravách zubů ve vztahu se sousedními zuby apod.

KOVOVÉ KORUNKY

Jedná se o korunkovou náhradu vyrobenou z jednoho typu kovových slitin a to buď drahých nebo náhradních. Tyto korunky jsou vhodné v esteticky nenáročných zónách, kde je nedostatek prostoru pro dvouplášťovou korunku nebo u pacientů trpících skřípáním zubů.
Finanční otázka může hrát ovšem také roli při výběru materiálu pro výrobu korunky.
Použití celoplášťové zlaté ochranné korunky u dětských pacientů je v současné době zastaralé a nevyhovující.

METALOKERAMICKÉ ZUBNÍ KORUNKY

Celokovové náhrady zajistí dostatečnou odolnost, ale nedokážou zajistit vzhled přirozené estetiky. Metalokeramická korunka dokáže zajistit dostatečnou odolnost a zároveň vyhovující estetiku.
Odolnost metalokeramické korunky je úzce spojena s odolností vazby mezi kovovou slitinou a vrstvou keramiky.
Metalokeramické korunky se vyrábí z ušlechtilé kovové slitiny, jejíž výhodou je odolnost hlavně vůči oxidaci a korozi. Do této skupiny ušlechtilých kovů řadíme zlato, platinu, paládium, iridium, rhodium, osmium a ruthenium.
Náhradní kovové slitiny obsahující nikl, chrom, molybden, kobalt a berylium se hojně používají pro jejich uspokojivou cenu, avšak jde o velmi citlivý proces laboratorního zpracování spočívající především ve vysoké míře kontrakci během lití. Je obtížné přesně kontrolovat tloušťku oxidované vrstvy a to vede k problémům během opakovaného vypalování keramiky.

CELOKERAMICKÉ KORUNKY

Jedná se o velmi estetickou náhradu, která byla v počátcích určena pro rekonstrukce výhradně pro přední část chrupu, kde jsou kladeny velké nároky na estetiku. Rychlý pokrok v dentálních technologiích umožnil použití celokeramických korunek i na zadní partie.
Novou generací celokeramických korunek jsou korunky obsahující kapny vyrobené v továrních podmínkách splňující nejnáročnější normy kvality. Kapny jsou aluminium oxidové nebo zirkoniové. Představitelem této metody je systém Procera.