Proč zvolit nás?
Naše stomatologická klinika nabízí pacientům z města Hradec Králové, okolí i celé České republiky prvotřídní služby v oblasti stomatologické péče. Stomatologická klinika disponuje nejmodernější přístrojovou technikou a je tvořena týmem špičkových odborníků. Najdete u nás experty na zubní implantáty, keramické fasety a veškeré zubní náhrady, ale také specialisty v oblasti ortodoncie a parodontologie. Našim pacientům poskytujeme komplexní služby a nabízíme doplňkové úkony jako je dentální hygiena, endodoncie, stomatochirurgie a další.

Implantační systémy

V naší D.C.M. klinice používáme 3 různé implantační systémy. Všechny implantační systémy patří ke světové špičce:

  1. 3i© - Biomet Company, USA
  2. Straumann ITI® Dental Implant Systém, Švýcarsko
  3. Brånemark® Nobel Biocare, Švédsko

Jedná se o systémy vysoké kvality a to především ze dvou důvodů: všechny tři společnosti výrazně finančně podporují výzkum a také klinické zavádění nových postupů v dentální implantologii.

Americký implantační systém 3i©

3i je průkopníkem vývoje tzv. biologicky řízených zubních implantátů (je na trhu od roku 1987).

Tento systém patří mezi světovou špičku v implantační technologii. Jeho úspěšnost je bohatě prokázaná publikacemi, které poukazují na výsledky dlouhodobého sledování. Tyto výzkumy byly provedeny v renomovaných vědeckých centrech. 3i je systém, který také nabízí široké možnosti protetických komponentů a takto umožňuje získat estetické výsledky snadno a kvalitně i v náročných situacích.

Firma se neustále věnuje vývoji a inovaci svých produktů.

Švýcarský implantační systém Straumann ITI

Na celém světě žije tisíce pacientů, kteří podstoupili tento druh ošetření (firma vyrábí implantáty od roku 1974) a mohou referovat o přednostech zubních náhrad kotvených pomocí implantátů. Implantáty používané v našem centru podléhají neustálé kontrole kvality po stránce výzkumu, vývoje a výroby a řadí se mezi nejuznávanější implantační systémy nejen v Evropě, ale na celém světě.

ITI je jednofázový implantát, což znamená, že už po jeho zavedení je implantát vidět v dutině ústní. Implantát se vhojuje velmi rychle a je připraven k zatížení už za 6 týdnů.

Švédský implantační systém Brånemark

Alternativy ošetření

Dvoufázový chirurgický postup

vyšetření → zavedení implantátů → druhá chirurgická fáze abutmenty → protetická fáze → finální kontrola → pravidelné kontroly

Jednofázový chirurgický postup

vyšetření a stanovení léčby → zavedení implantátů → protetická fáze → finální kontrola, instrukce zubní hygieny → pravidelné kontroly

Implantace a protetická fáze za jeden den

vyšetření a stanovení léčby → zavedení implantátů a ihned zhotovíme protetickou náhradu → finální kontrola → pravidelné kontroly

Chrup za jeden den

Můžeme být právem pyšni, že jsme dosáhli celorepublikového primátu v oblasti stomatologie. Jedná se o zcela novou světovou technologii tvorby pevných zubů pomocí zubních implantátů v dolní bezzubé čelisti. Hlavní prioritou tohoto postupu je rekordně krátká doba potřebná k vytvoření nového chrupu. Jde o jediný den, kdy komfort pacienta je zajištěn uspáním po celou dobu výkonu. Dosud bylo zapotřebí pro dosažení stejného cíle absolvovat mnoho návštěv v průběhu týdnů až měsíců.