Proč zvolit nás?
Naše stomatologická klinika nabízí pacientům z města Hradec Králové, okolí i celé České republiky prvotřídní služby v oblasti stomatologické péče. Stomatologická klinika disponuje nejmodernější přístrojovou technikou a je tvořena týmem špičkových odborníků. Najdete u nás experty na zubní implantáty, keramické fasety a veškeré zubní náhrady, ale také specialisty v oblasti ortodoncie a parodontologie. Našim pacientům poskytujeme komplexní služby a nabízíme doplňkové úkony jako je dentální hygiena, endodoncie, stomatochirurgie a další.

Bezbolestné ošetření

Pokud podstupujete lékařský výkon v naší klinice a předpokládáte nepříjemné zážitky během ošetření či nemáte na některou z minulých návštěv u vašeho lékaře dobré vzpomínky, můžete využít možnosti podání analgosedace. Analgosedaci v našem zařízení pravidelně zajišťuje ordinář pro anestezii.

Jedná se o farmakologicky navozený stav, ve kterém pacient snáší bez psychického i fyzického strádání bolestivou či nepříjemnou proceduru u lékaře. Analgosedace umožňuje stomatologovi soustředit se plně na práci a není tak zneklidňován obavami o špatný zážitek pacienta.

Všeobecně je analgosedace vhodná u pacientů, kteří mají strach z výkonu či u pacientů, kteří zákroky u stomatologa snášejí hůře.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY S ANALGOSEDACÍ

Program péče v jedné návštěvě

Některé výkony lze teoreticky provést během jednoho sezení. Důvodem, proč bývají rutinně rozděleny do několika návštěv, je doba nutná k dokončení práce. Pacient není obvykle schopen dobře snášet ošetřování, které trvá déle než 90 minut. Analgosedace umožňuje všem pacientům podstoupit bez obtíží i navazující výkony, které trvají souhrně několik hodin. Stomatolog je schopen práci během jedné návštěvy dokončit.

Službu analgosedace využívají především zahraniční klienti, kteří přilétají do ČR s požadavkem komplexního ošetření - většinou pouze na 48 hodin. Stále více je analgosedace využívána také pacienty z odlehlejších míst republiky.

Program péče bez stresu

Někteří pacienti odkládají ošetření do té chvíle, než je situace jejich chrupu skutečné kritická. Rozsáhlé zákroky je stigmatizují v tom smyslu, že další péči opět odkládají. Analgosedace tuto negativní psychickou vazbu dokáže pozitivně ovlivnit. Nejčastěji se jedná o mladé lidi mezi 15. až 30. rokem.

JAK VNÍMÁ PACIENT VÝKON V ANALGOSEDACI?

Pacient během výkonu spí, je probuditelný, vnímání bolesti či strachu je potlačeno. Je to stav kontrolovaně navozeného spánku či ospalosti, kdy pacient nevnímá dění ve svém okolí, má příjemný pocit uvolnění a psychického klidu. Většina pacientů si na výkon vůbec nepamatuje (asi 90%), ostatní popisují zážitky jen kusé, které většinou nesouvisí s výkonem a nejsou popisovány jako nepříjemné. Probuzení je zpravidla příjemné bez doprovodné nevolnosti či zvracení. Výskyt komplikací je velice vzácný a budete o nich mimo jiné poučeni v rámci pohovoru s anesteziologem před výkonem.

KDY ANALGOSEDACI DOPORUČIT?

Především v těch případech, kdy nelze objektivně zabránit nepříjemným vjemům či dosáhnout uspokojivé hloubky znecitlivění - například vícečetné extrakce zubů, hlavně v dolní čelisti, extrakce "retinovaných" zubů, zavádění zubních implantátů, resekce kořenových ložisek.

  • u pacientů se špatnou zkušeností s předchozími zákroky u stomatologa
  • u citlivých, bolest hůře snášejících pacientů

KDY JE ANALGOSEDACE ZBYTEČNÁ?

Analgosedace je zbytečná u výkonů krátkých a nebolestivých, u pacientů s dobrou tolerancí stomatologických procedur.

JAKÁ JSOU RIZIKA ANALGOSEDACE?

Používané léky navozující sedaci při vědomí jsou velmi bezpečné, významně neovlivňují základní životní funkce. I přes dlouhodobě dobré výsledky a klinické zkušenosti s analgosedací nelze pochopitelně absolutně vyloučit možnost komplikace - většinou jsou to pocit prázdna v hlavě či závratě, které mizí obvykle do 6-ti hodin po výkonu. Závažnější komplikace se ve světě vyskytují velice vzácně a základním předpokladem k jejich předcházení je svědomitě vyplněný dotazník. Naše pracoviště je vybaveno nad rámec platných předpisů a stanov odborné společnosti a klade si za cíl všechna rizika eliminovat na úroveň objektivního minima.

Všechna rizika a dotazy s vámi probere před výkonem či v rámci pohovoru před výkonem náš ordinář.

Pokyny pro klienty objednané k výkonu v analgosedaci