Proč zvolit nás?
Naše stomatologická klinika nabízí pacientům z města Hradec Králové, okolí i celé České republiky prvotřídní služby v oblasti stomatologické péče. Stomatologická klinika disponuje nejmodernější přístrojovou technikou a je tvořena týmem špičkových odborníků. Najdete u nás experty na zubní implantáty, keramické fasety a veškeré zubní náhrady, ale také specialisty v oblasti ortodoncie a parodontologie. Našim pacientům poskytujeme komplexní služby a nabízíme doplňkové úkony jako je dentální hygiena, endodoncie, stomatochirurgie a další.

Analgosedace - pokyny pro pacienty

PŘED VÝKONEM

 • přineste vyplněný anesteziologický dotazník - viz níže
 • pokud to shledá náš ordinář za nutné, požádejte svého obvodního lékaře o krátkou zprávu z EKG, event. o výsledky krevního rozboru
 • nepijte alkoholické nápoje 24 hodin před výkonem, nekuřte
 • ženy, které užívají antikoncepci, pokračují v užívání pilulek i v den výkonu
 • pokud trvale užíváte nějaké léky, vezměte si je i v den výkonu, soupis předložte před výkonem anesteziologovi. Poslední lék by měl být požit maximálně 2 hodiny před výkonem
 • odlakujte si před výkonem nehty (bezbarvý lak může zůstat)
 • odložte před výkonem brýle, naslouchadla, zubní protézu
 • 6 hodin před výkonem nic nejezte, 2 hodiny před výkonem nic nepijte

BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU

 • zajistěte si doprovod - nejlépe rodinného příslušníka s vlastním vozem. Cestování hromadnou dopravou a rovněž pěší odchod bez doprovodu jsou nepřípustné. Budete mít pocit mírné ospalosti a ne zcela jisté chůze - bez doprovodu nebudete z ambulance propuštěni.
 • v den výkonu si neplánujte žádné důležité schůzky, právní jednání a činnosti vyžadující pozornost a soustředěnost (řízení motorových vozidel apod.)

UPOZORNĚNÍ!

Povolení k opuštění prostor ambulance smí dát pouze anesteziolog. Bez jeho vědomí nesmíte zdravotnické zařízení opustit.

NÁSLEDNÉ OBDOBÍ

 • do druhého dne či alespoň 12 hodin po výkonu by pacient neměl jezdit hromadnou dopravou, pít alkohol, řídit motorová vozidla či být aktivním účastníkem provozu na komunikacích, kde hrozí střet s motorovým či jiným vozidlem, provozovat činnosti, které vyžadují pozornost a soustředěnost a mohly by vést k ohrožení zdraví vlastního nebo ostatních osob
 • doporučuje se alespoň 12 hodin zůstat doma, odpočívat, jíst pouze malé porce stravy, vstávat pomalu z lůžka či ze židle a zajistit si přítomnost druhé osoby
 • nečinit významná rozhodnutí, nepodepisovat právní dokumenty

Přiložené soubory

2 Anesteziologický dotazník